Blogs

Verspilling is het toverwoord...

Verspilling is het toverwoord...

Op dit moment komen er allerlei rapporten boven water waar uit blijkt dat er veel meer, en grotere vervuilers zijn dan de agrarische sector. Zo komt er ruim 4 keer zoveel stikstof en 10 keer zoveel fosfaat uit riool-overstorten, dan voorheen werd gedacht. In Brabant en Limburg, waar het meeste vee staat, is het fosfaatgehalte lager dan in het westen van het land. De politiek houdt rapporten achter, en vervuilende industrieën worden als niet relevant beschouwd. Het is onze taak als agrariërs om hier iets aan te doen, voordat het te laat is. Het kan toch niet zo zijn dat het recht, op deze punten, niet zegeviert?

Mooi om te zien dat TeamAgroNL is gestart; een enthousiaste club van mensen die onze sector promoten bij de burger. Een initiatief dat door ons allen wordt gesteund. Het verspreiden van de juiste, positieve verhalen, dat moet zeker een succes worden. PR doen we wel met zijn allen, dus laat geen kans onbenut om te vertellen wat je als agrariër doet. Boeren hebben al vele oplossingen gevonden voor moeilijke vraagstukken. Of het nu gaat om CO2 vastleggen in de bodem, of om voedselveiligheid en voedselzekerheid. Zorg en kinderopvang op onze boeren erven is razend populair (raar, want daar werd je toch ziek van?!!!). Het is wel vervelend te constateren dat iedere boer als individu deugt, maar als collectief schijnen wij boeren niet te deugen.

Tegenwoordig draait alles om het tegengaan van verspilling. Een prachtig voorbeeld hiervan is De Verspillingsfabriek in Veghel. Ik geloof zelf dat wij als landbouw ontzettend veel reststromen verwerken, en omzetten tot mooie producten.

Er zit een kronkel in ons denken; Hoe kan het dat we als land zo trots zijn op onze suikerindustrie? Ook onze bierindustrie en de aardappel-verwerkende bedrijven doen het in binnen en buitenland fantastisch! Maar onze agrarische sector levert hiervoor toch juist de grondstoffen? Om maar niet te spreken over de mest! Mensen weten helemaal niet meer wat er mee gebeurt. Jammer dat niemand zich nog realiseert dat als het om circulair gaat, de landbouw voorop loopt. Vele reststromen uit de food-industrie vinden hun weg weer terug naar de veehouderij. Neem bietenpulp; we leveren 100 ton bieten en laten 15 ton suiker achter bij de suiker fabriek, de rest gaat terug naar de veehouderij en daar wordt het weer gebruikt bij de productie van melk en vlees. Ook de reststromen uit de bier- en aardappelindustrie vinden hun weg terug naar de boerderijen, om voor dat ze mogelijk vergist worden eerst tot waarde worden gebracht in onze veehouderijen. Ik denk dat alleen bij Havens al zomaar 1000 ton per dag aan reststromen uit de food-industrie wordt verwerkt tot veevoer. Dit alles vinden we maar heel gewoon. Maar iemand die 10 ton tomatenkontjes en kromme komkommers gaat verwerken tot soep is de redder van de wereld. "

(Door: Gerard van Zutphen - 2018
Gerard van Zutphen is sinds 2008 werkzaam als adviseur bij Havens. Daarnaast is hij zelf veehouder. Op zijn boerderij in Keldonk fokt hij kalveren op. Ook is actief voor het ZLTO, en voorzitter van de afdeling Zlto Veghel. Hij is enorm betrokken bij de agrarische sector, en zette zijn visie uiteen over de sector in relatie tot duurzaamheid)

foto van Havens Veevoeders.