Melkgeitenvoeders

Geiten zijn qua voeding vaak erg kieskeurig, HAVENS helpt u graag bij de keuze voor het beste rantsoen!

HAVENS GEITENVOEDERS
Voor professionele melkgeitenbedrijven heeft HAVENS een ruim assortiment bulkvoeders. Hierbij staan diergezondheid en maximale melkgift tegen zo laag mogelijke voerkosten voorop.
Ook kunt u bij HAVENS allerlei grondstoffen bestellen. Wij leveren onder andere bietenpulp, zonnepitschroot, soja- en raapzaadschroot, maar ook mengsels, speciaal voor u op maat gemaakt. In ons speciale geitenrantsoen-berekenings-programma kunnen wij de beste optie doorrekenen.

Geiten eten anders dan koeien en zijn ook veel kieskeuriger. Daarom zijn HAVENS geitenkorrels ook anders:
  • Anders geperst: met andere grondstoffen en anders van structuur;
  • Dit geeft een hardere korrel, waar een geit vaker op moet (her)-kauwen;
  • Ontsloten korrel; dus lichter verteerbaar én hoge voeropname;
  • Dit geeft een betere vertering, hogere voerefficiëntie en dus minder restvoer.
     
UW RANSTOEN IS ONZE BASIS
Bij ieder rantsoen gaan onze specialisten in eerste instantie uit van uw eigen gegevens, zoals  aanwezige ruwvoeders, kuil-uitslagen en eventuele bijproducten. Afhankelijk van uw bedrijf en voerstrategie, aantal silo’s en aanwezig voersysteem berekenen we vervolgens de optimale krachtvoer-samenstelling. Daarbij staan gezondheid, melkproductie en kostprijs voorop.