Havens droogstandsbrok nu nóg smakelijker

Vrijdag 01 september 2017
 
Op de afdeling nutritie van Havens wordt er continue gewerkt aan productontwikkeling én product-verbetering. Tijd om de droogstandsbrok eens onder de loep te nemen.
De droogstand is een belangrijke periode, in de eerste periode van de droogstand is het herstellen van de vorige lactatie erg belangrijk. Zo moet het uierweefsel tijd krijgen te herstellen. Daarnaast is het van groot belang dat de conditie niet terugloopt. Droge stof opname uit smakelijk ruwvoer is hierbij een aandachtspunt. De laatste twee weken van de droogstand zijn gericht op de voorbereiding op de volgende lactatie. De koe heeft ruimte nodig om te bewegen en als het moment van afkalven nadert, ook een ruim en schoon afkalfhok.  

Om problemen te voorkomen én om de nieuwe lactatie vlot te beginnen is het verstandig om een droogstandsbrok te voeren. Havens heeft hiervoor een speciale droogstandsbrok, de Pre-Lac korrel (verkrijgbaar in zowel bulk als zakgoed). Deze brok is nu nóg smakelijker gemaakt, klik op de link hieronder om te lezen wat nu zo kenmerkend is voor deze brok.