Nieuwe opslagsilo's in gebruik genomen

Maandag 02 augustus 2021
Sinds 2018 werd in Maashees gebouwd aan nieuwe silo’s voor granen en diervoedergrondstoffen.
De nieuwe silo’s (50 / 53 meter) staan onmiddellijk náást de loskraan direct aan de Maas.
Daarvandaan zitten alle grondstoffen “binnen 5 meter van de Maas” in de opslagsilo’s. Dat is een enorme verbetering; het bespaart tijd en enorm véél energiekosten. Ook wordt er een sterke afname van eventuele overlast door geluid of stof gerealiseerd.
In de oude situatie moesten grondstoffen vaak een 250 meter lange weg afleggen alvorens ze konden worden bewerkt tot complete diervoeders.  In de nieuwe situatie wordt méér gebruik gemaakt van “transport over water”.
De nieuwe duurzame silo past volledig in de visie van de Nederlandse Diervoeder-industrie (NEVEDI) om aanvoer en inzet van diervoedergrondstoffen voor de veehouderij te laten plaatsvinden met een zo láág mogelijke CO2- en Stikstoffootprint. Bijna alle grondstoffen kunnen nu zónder wegtransport worden aangevoerd; hetzij rechtstreeks vanuit alle havens in Europa, hetzij via Rotterdam vanuit alle landen van de wereld.
 
De nieuwe duurzame silo’s waren onderdeel van het TV-programma “Doe maar Duurzaam”
van zaterdag 13 februari 2021. Het item over de nieuwe silo’s kan worden bekeken op
Youtube via de link op https://www.havensvoeders.nl/nieuws/12-02-2021-nieuwe-silo-havens-op-tv-in-doe-maar-duurzaam/
 
Op woensdag 21 juli zijn de nieuwe silo’s met een kleine perspresentatie officieel geopend.