Silo hygiëne

Woensdag 06 september 2017
We zien het vaak genoeg, aangekoekte silowanden met schimmelvorming en broei. Dit kan ook in de voerbakken terechtkomen en dus technische resultaten negatief beïnvloeden. Aangekoekte wanden ontstaan door een hoge relatieve vochtigheid in de silo. Dit kan het gevolg zijn van lekkage of condensatie door hoge temperatuurwisselingen van de buitenlucht.

De huidige temperaturen, met flinke verschillen tussen nacht- en dagtemperaturen, zijn een risico voor deze problemen! Door de condensvorming trekt water naar de wanden toe en vaak begint aankoeken en dus schimmelvorming op die plek.  De schimmels produceren meer vocht en kunnen zich op deze manier uitbreiden in de silo.