Fosfaatreductie varkenshouderij

Maandag 29 mei 2017
Varkenshouders kunnen zich tot en met 26 juni 2017 aanmelden voor de Regeling fosfaatreductie varkenshouderij. Het doel van de regeling is om de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te dringen met 1 miljoen kg fosfaat. Deelnemende varkenshouders ontavangen een financiele tegemoetkoming bij aantoonbare inkoop van fosfaat-armere voeders. 
Havens Voeders heeft met het oog op de “Fosfaatreductie Varkenshouderij” een verlaging doorgevoerd van de bruto fosfor gehaltes in de varkensvoeders, binnen de mogelijkheden die de nutritionele kaders daarvoor bieden. Dit levert een bescheiden maar evidente verlaging op, die past in de strekking van deze Regeling. Voor meer vragen kunt u altijd terecht bij de nutritionele afdeling van Havens Voeders.