Overlijden Han Kaanen

Woensdag 31 maart 2021
Zeer bedroefd zijn wij dat afgelopen weekend onze moedige directeur Han Kaanen op 64-jarige leeftijd is overleden in Venray.
 
Han was sinds een jaar ongeneselijk ziek. Maar desondanks bleef hij sterk en genoot van het leven en van iedere dag. Ook bleef hij tot het laatst sterk geïnteresseerd in het wel en wee van ons bedrijf, onze medewerkers en onze klanten. Veel klanten hebben hem met regelmaat aan de telefoon gehad, over de grondstoffen en de markt. 
En hij genoot volop van het gereedkomen van onze nieuwe silo: hij was er apetrots op dat hij dát nog mocht meemaken.
 
We leven mee met zijn echtgenote Isabelle, kinderen en kleinkinderen.
 
De uitvaart heeft reeds in kleine familiekring plaats gevonden. Uit eerbetoon en respect voor Han hing de vlag halfstok op de nieuwe silo.

Eind 2021 – wanneer de Corona-maatregelen voorbij zijn – zullen we een grote herdenkingsdienst houden voor iedereen om op passende wijze afscheid te nemen van Han: bijna 33 jaar onze standvastige en betrokken directeur. Maar bovenal een drijvende kracht van ons familiebedrijf, die ons heeft gebracht waar we nu staan.