Diervoederkwaliteit en Voedselveiligheid

Al jarenlang staat kwaliteit bij HAVENS hoog in het vaandel. .

Certificering voor GMP-Plus, QS en KAT
HAVENS Voeders is in het bezit van het GMP-Plus certificaat (GMP + HACCP)
  • GMP betekent dat HAVENS op een gecontroleerde en verantwoorde manier produceert en handelt met diervoedingsproducten. Al onze producten zijn dus van de hoogste kwaliteit.
  • HACCP omvat alles betreffende voedselveiligheid. Van alle verwerkte voedingsproducten is dan ook een analyse aanwezig, waaruit blijkt dat de producten geen gevaarlijke of verontreinigde stoffen bevatten.
Door de toegenomen internationale afzet van onze diervoeders en van de producten van onze afnemers (vlees, eieren, etc.) beschikt Havens tevens over verschillende buitenlandse certificaten. Zoals de Duitse QS en KAT certificaten.

SECURE FEED
De kwaliteit en veiligheid van de door ons gebruikte grondstoffen en de keuze van de leveranciers heeft onze constante aandacht. HAVENS Diervoeders is één van de deelnemers aan Secure Feed.
SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Leveranciers van diervoeders hebben een sleutelrol bij het borgen van voedselveiligheid. Veilige diervoeders staan aan de basis van veilig vlees, veilige melk en veilige eieren, kortom veilige levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
Voor het waarborgen van de voedselveiligheid van diervoeders, werken deelnemers samen in SecureFeed aan proactief toezicht op aan te kopen diervoederproducten en –diensten en hun leveranciers. Om dit toezicht optimaal te doen verlopen, verplichten deelnemers zich om maximale openheid te betrachten over mogelijke risico’s voor de voeder- en/of voedselveiligheid.

Maar het draait niet alleen om de certificaten. De kwaliteit in de praktijk is cruciaal!
‘’Of je nu 1 of 10 certificaten hebt; het voer moet ALTIJD veilig zijn.’’ Aldus Hoofd kwaliteitszorg Jelle van Bruggen. Met enige trots kunnen wij u dan ook melden dat HAVENS Voeders de laatste jaren nooit betrokken is geweest bij voedselschandalen. En dat is wat echt telt!