Beter opstarten

Hacult start is het super-veilige opstartprogramma voor alle leghennen (scharrel, voliere, verrijkte kooi). Vanaf ±16 weken worden de hennen qua voer en gezondheid zo goed mogelijk voorbereid op een optimale legperiode.

Met HAVENS Hacult start:
  • Starten hennen vlotter en probleemlozer op;
  • Bereiken hennen een hogere piek-productie en zijn langer persistent;
  • Een hogere gezondheidsstatus;
  • Kostenbesparend;
  • Drogere stallen.